Givare från Göteborg Energi

Hej,

I ett antal hushåll så sitter det en liten vit givare från Göteborg Energi. Denna får ni inte avlägsna då den skickar information om temperaturen i era lägenheter. I förlängningen kommer detta att leda till jämnare temperatur och lägre kostnader för föreningen.

Tillhör Göteborg Energi AB

Tillhör Göteborg Energi AB

Övergång till manuell tvättbokningstavla i hus 5

På grund av många problem med vårat nuvarande digitala bokningssystem så har styrelsen beslutat att återgå till den manuella bokningstavlan.

Om ni har kvar er nyckel till tvättbokningstavlan kan ni fortfarande använda den när vi övergår till det nya systemet.

 Ni som behöver ny nyckel till bokningstavlan var vänlig meddela styrelsen, antingen via mail (styrelsen@brfkarralund.se) eller genom att lämna in en lapp i styrelsens gröna postlåda som är placerad vid källartrappan till hus 5.

 Vi återkommer med besked och instruktioner om hur och när övergången till den manuella bokningstavlan görs

Sopstationerna på plats!

Den nya sophanteringen har nu kommit igång. Alla delägare har fått en nyckel till markbehållarna vid vändplanen och delägare i hus 1 kan även använda sopskåpen vid gaveln på hus 1A. Kompostpåsar kommer att finnas i cykelrummen och fyllas på allteftersom. Sopstationen vid vändplan ska asfalteras så fort det blir bättre väder.

// Styrelsen

Uppdatering ny sophantering

Styrelsen vill informera om att leveransen av moloker/kärl gällande sophanteringen har blivit försenad på grund av lång hanteringstid med tillstånd från myndigheter och att den beräknas komma igång i mitten/slutet av januari. Fram tills dess fungerar sophanteringen precis som den gör nu.

Ny chans till dörrbeställning!

Några delägare som bor i lägenheter som har kvar de gamla ytterdörrarna har hört av sig angående köp av nya dörrar. Vi har kontaktat Hellbergs Dörrar igen och fått en offert som gäller om beställning sker genom föreningen och om minst 2 lägenheter beställer. Priset inklusive montering blir då 11 375 kr. Kontakta styrelsen senast söndag den 11 november om du är intresserad av att köpa en ny dörr.