Att bo i en bostadsrättsförening

Allmän information

För en bostadsrättsförening, som Brf Kärralund är, finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast tre veckor innan stämman.

Information om vem som ansvarar för reperationer och underhåll samt våra regler vid överlåtelse, andrahandsuthyrning och pantsättning finner du under rubikerna i huvudmenyn. Information om vem du kontaktar i olika frågor kan du läsa under Kontakt.

I informationsskriften Att bo i bostadsrätt, som tagits fram av SBC, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening.

Underhåll och reparationer

När olyckan är framme eller din bostadsrätt av någon annan anledning är i behov av underhåll är det bra att känna till vad som gäller. Ni medlemmar äger gemensamt föreningen och bekostar tillsammans det yttre underhållet genom månadsavgifterna.

Men inne i din lägenhet är du som bostadsrättshavare ansvarig för de flesta reparationer av exempelvis vitvaror, tapeter, golv och övrig inredning. Det är viktigt att du har ett bostadsrättstillägg kopplat till din hemförsäkring.

Månadsavgiften går till…

Avgiften som du betalar varje månad är den största – och ibland enda – intäkt som bostadsrättsföreningen har. Pengarna som föreningen får genom avgifterna ska täcka alla kostnader. Månadsavgiften betalar du i förskott sista vardagen varje månad. Ju mer föreningen kan spara och ju mer medlemmarna hjälper till desto lägre blir avgiften. Avgiften sätts inte av HSB utan den bestäms av styrelsen i föreningen. Avgiften ska täcka alla föreningens kostnader inklusive räntekostnader för eventuella lån.

Bostadsrättsföreningens ekonomi

Styrelsen ansvarar för att ta fram en årsredovisning varje år och delar ut den till alla medlemmar i föreningen i god tid innan årsstämman. I årsredovisningen kan du läsa om föreningens ekonomiska ställning och resultat.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *