Nycklar

LägenhetsnycklarNyckelbrickorKällarnyckelVindsnyckelSopnyckelElskåp P-platsPostboxTvättbokningsnyckel

Lägenhetsnycklar – delägarens ytterdörr

Varje delägare är ansvarig för sina egna nycklar till ytterdörren. Styrelsen har inga extranycklar eller huvudnycklar och kan inte beställa sådana.

Nyckelbrickor – dörrar till trappuppgångarna

Utgångsläget är att varje delägare ska ha 3 nyckelbrickor. Önskar en delägare beställa nya nyckelbrickor görs till styrelsen. Personen som är ansvarig för nyckelhanteringssystemet sköter administrationen.

Beställning nya nycklar: Görs till styrelsen.

Kostnad delägare ny nyckel: 250 kr

Källar- och vindsnyckel

Källar- och vindsnycklarna går till samtliga källar- och vindsutrymmen i ett hus. Bor du i hus 3 går alltså nyckeln till vinden och källaren i alla trappuppgångar i hus 3.

Beställning nya nycklar: Nycklarna kan kopieras hos en nyckelsmed av vem som helst. Om du helt saknar en nyckel, kontakta styrelsen. Kostnad för ny nyckel 250 kr

Sopstationerna

Det finns en nyckel som går till sopmolokerna vid vändplanen. Alla delägare har fått var sin sådan. Till sopskåpen vid hus 1 är det samma nyckel som går till källaren och vinden i hus 1. Det är alltså bara boende i hus 1 som ska kunna använda dessa sopskåp.

Beställning nya nycklar: Nycklarna kan kopieras hos en nyckelsmed av vem som helst. Om du helt saknar en nyckel, kontakta styrelsen. Kostnad för ny nyckel 250 kr

Elskåp P-platser

Alla med parkeringsplats ska ha var sin nyckel till ett elskåp.

Beställning nya nycklar: Görs till styrelsen.

Kostnad delägare ny nyckel: 250 kr

Postbox

Varje delägare är ansvarig för sina nycklar till postboxen. Föreningen har inga nycklar i reserv men har en huvudnyckel som öppnar alla postboxar. Om nycklarna till postboxen försvinner måste hela cylindern till låset bytas ut. Cylinderbeteckning är Euro Lock 18*22 mm. Vid montering av ny cylinder måste någon med huvudnyckel till postboxen finnas till hands.

Beställning nya nycklar: Nycklarna kan kopieras hos en nyckelsmed av delägaren själv. Varje delägare uppmanas att ha minst 2 exemplar av postboxnycklarna för att undvika att behöva byta ut cylindern om samtliga nycklar försvinner.

Beställning ny cylinder: Görs till styrelsen.

Kostnad delägare: 350 kr

Tvättbokningscylinder

Varje delägare har en tvättbokningscylinder. OBS! Viktigt att ingen får mer än en cylinder. Vid beställning av ny, säkerställ att den gamla kasseras. En huvudnyckel ska alltid finnas i styrelsekontoret.

Beställning nya nycklar: Görs till styrelsen

Kostnad delägare: 350 kr

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *