Underhåll i lägenheten – frågor & svar

Lägenhetens underhåll

Du är skyldig att själv hålla din bostadsrätt i gott skick. I vissa fall krävs dock styrelsens tillstånd för förändringar.

1. Vilket ansvar har jag för lägenhetens skick?
Svar: Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten när det behövs. Underhållsansvaret innebär att du även svarar för reparation av skador i lägenheten även om du inte själv har orsakat dem. Du kan dock kräva ekonomisk ersättning för reparationerna av den som vållat skadorna. Om inte skadorna i lägenheten hotar att skada annans egendom väljer du själv när du vill reparera din lägenhet.

2. Vad omfattar mitt underhållsansvar?
Svar: Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, t ex förråd och garage. Mark kan också omfattas om den ingår i bostadsrätten. Till lägenhetens inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Närmare uppgifter om vad som hör till lägenhetens underhåll hittar du i stadgarna för din bostadsrättsförening.

3. Gäller samma regler vid brand?
Svar: För skada på grund av brand svarar du om du själv har förorsakat branden genom vårdslöshet eller om branden har vållats av någon i din familj eller någon gäst och du har brustit i tillsyn och omsorg. Likartade regler gäller också för vattenledningsskada, dvs läcka från tappvattenledning (ej avloppsledning) och ohyra.

4. Kan jag bli tvungen att betala även för skador utanför lägenhetens inre?
Svar: Om du missköter ditt underhåll av lägenheten och därigenom orsakar skador någon annanstans i huset, t ex i en grannlägenhet, kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Detsamma gäller om du på annat sätt är vårdslös och därigenom orsakar skador.

5. Har föreningen rätt att tapetsera om min lägenhet mot min vilja?
Svar: Det är du som ansvarar för lägenhetens inre och föreningen har därför inte rätt att mot din vilja utföra åtgärder som hör till det inre underhållet, t ex att tapetsera.

Ett undantag gäller om föreningsstämman fattar beslut om omfattande underhåll eller ombyggnad av huset som berör din lägenhet, t ex stambyte. Då får föreningen vidta åtgärder som har samband med ombyggnaden i lägenheten.

6. Kan stämman besluta att jag ska måla om föreningens hus?
Svar: Det yttre underhållet, t ex underhåll av fasad och trapphus, svarar föreningen för. Stämman kan inte besluta att du ska svara för något underhåll utöver ditt ansvar för lägenhetens inre.

7. Får jag bygga om i min lägenhet?
Svar: Du har rätt att göra förändringar i lägenheten. I vissa fall krävs dock styrelsens tillstånd. Dessa situationer är:
1. ingrepp i bärande konstruktion
2. ändring/flytt av befintliga ledningar för avlopp, värme/element, gas,  eller vatten, eller
annan väsentlig förändring av lägenheten, t ex att ändra planlösningen.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd om ändringen inte medför skada för huset eller men för någon annan medlem. Åtgärder som berör något som hör till föreningens ansvar får du aldrig göra utan styrelsen tillstånd.

8. Får jag glasa in balkongen?
Svar: Din rätt att ändra gäller bara i lägenheten. Vill du göra åtgärder utanför lägenheten, t ex glasa in balkongen eller montera parabolantenn på fasaden, måste du ha styrelsens tillstånd. Styrelsen är inte skyldig att gå med på din begäran.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *