Information till nyinflyttade och boende samt GDPR

Vi hoppas att du ska trivas i vår gemensamma bostadsrättsförening. Som delägare äger vi tillsammans
föreningens hus. Det innebär att vi har stora möjligheter att utveckla boendet på det sätt som vi vill.
Om medlemmarna är villiga att ta ansvar för olika uppgifter i föreningen, ökar möjligheterna till ett
trivsamt och bra boende med välskötta fastigheter. Läs gärna våra stadgar som reglerar mycket av
verksamheten i vår bostadsrättsförening.

Nedan finner du lite matnyttig information kring:

 • OM FÖRENINGEN
 • STYRELSEN, EXPEDITION, FELANMÄLAN, JOUR
 • SOPHANTERING
 • TRIVSELREGLER
 • VENTILATION & INOMHUSTEMPERATUR

  OM FÖRENINGEN

  Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Moderna försäkringar. Parkeringsplatser finns att hyra i föreningen. För närvarande är det lång kö till parkeringsplatserna, c:a 3-4år för tillfället.

  FELANMÄLAN
  Om du får ett fel i din lägenhet kan du ringa Pelles Fastighetsskötsel 0705-600169 som kan vara behjälpliga, kostnad står respektive delägare för. Vid akuta fel utanför kontorstid, vänligen ring SOS alarm.

  STYRELSEN
  Styrelsen nås på följande e-post: styrelsen@brfkarralund.se, alternativt på telefon före kl.21:00, tfn 0704-547540.

  Vad du måste fråga styrelsen om
  Vid större ombyggnadsarbeten i din lägenhet, exempelvis ombyggnad av kök och badrum samt arbeten på balkong och uteplatser mm. Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.

  AKTIVITETER I FÖRENINGEN
  Vår förenings årsstämma hålls i april/maj varje år. Kallelse skickas 2-4 veckor innan stämman. Motioner kan lämnas fram till sista mars. Städdagar hålls normalt sett två gånger per år, en på våren och en på hösten. Håll även utkik på hemsidan om ev. andra aktiviteter.

  SOPHANTERING

  I denna förening ser vi det som en självklarhet att källsortera, dels för att undvika kostnader men även för miljön. Alla delägare har en nyckel till markbehållarna vid vändplanen och delägare i hus 1 kan även använda sopskåpen vid gaveln på hus 1A. Kompostpåsar finns i cykelrummen och fylls på allteftersom. Vid vändplanen finns en molok (sopkärl) där vi slänger komposterbart i de bruna papperskassarna och en molok för brännbart.

  Miljöstation
  Vid Bö centrum finns kärl för källsortering av batterier, glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall och tidningar. Där finns även kärl för att skänka kläder och accessoarer. Varje vår hyr föreningen in en container där medlemmar kan slänga gamla möbler etc.

  Farligt avfall-bilen
  Till Farligt avfall-bilen kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen kör enligt ett speciellt turschema som du finner här.

  TRIVSELREGLER

  För en trivsamt och gott boende har föreningen i samförstånd med medlemmarna tagit fram ett antal trivselregler som en hjälp till er medlemmar. Ni kan även se i våra stadgar om vad som gäller i brf Kärralund.

  Som boende i föreningen ska du medverkar till en god och trivsam stämning i vår förening.

  Visa hänsyn, stör inte dina grannar! Till den inre miljön bidrar vi alla genom att inte störa grannar med högt ljud från t.ex. våra röster, ombyggnationer, radio/stereo eller TV. Detta bör speciellt undvikas mellan kl. 22.00-08.00 på vardagar och 23.00-10.00 på lördagar och helgdagar.

  Ska du ha fest? – Meddela grannarna i förväg! Alla har vi någon gång något att fira och alla ska kunna ha en fest utan att det innebär att vi bryter mot reglerna. Det finns ett bra sätt att förebygga irritationer: INFORMERA! Enklast är att tala om för grannarna att du ska ha fest och att du ber om deras förståelse. Du bör också sätta upp en lapp i trappan med information om festen samt ditt telefonnummer som de kan ringa om några problem skulle uppstå. Efter 24.00 är det, även i festsammanhang, dags att visa hänsyn och se till att man inte stör grannarna. Tänk även på att inte skräpa ner utanför husen.

  Det är självklart att vi som bor i Brf Kärralund ska visa hänsyn, respekt och tolerans så att alla, ung som gammal, trivs i vår förening.

  VENTILATION & INOMHUSTEMPERATUR

  Vi får titt som tätt frågor om ventilationen. Ofta undrar man om ventilationen är trasig, varför det inte suger i takventilen eller om fläkten står still. Det enkla svaret är ofta att det, till skillnad från i nybyggda hus, inte finns någon fläkt.
  När man byggde hus förr i tiden var väggar, fönster och dörrar så otäta att det läckte in mycket luft. Den kalla luften som läckte in värmdes upp och steg senare ut genom skorstenen, en process man generellt kallar självdrag. Vi på Carl Larssonsgatan bor i hus som byggdes på 40-talet och ventilationen hos oss fungerar enligt samma princip. Skillnaden från förr är att våra hus läcker mindre luft och är försedda med vattenburen värme, därför är de försedda med öppnings- och stängbara till- och frånluftsventiler.
  Eftersom principen till stor del bygger på att temperaturskillnaden sätter fart på luften fungerar självdrag generellt sämre på sommaren, då temperaturskillnaden mellan inne- och uteluften är liten.
  De klara fördelarna med självdragsventilation är att den inte kräver någon köpt energi för att fungera, att den inte generar något buller och att underhållskostnaderna är minimala.
  För att ett självdragssystem skall fungera krävs det att man lämnar kanalerna fria och mer eller mindre öppna (på vintern krävs en mindre öppning). Stänger man till- eller frånluftskanaler ventileras inte fukt ut i den takt den tillsätts vilket kan leda till fuktproblem. I vissa lägenheter har kökskåpor kopplade till från- och tilluftskanalen påträffats. Detta leder till att man förstör självdraget och innebär ofta att bland annat problem med oönskad röklukt och matos. Detta är således strängt förbjudet.
  Föreningen gör med jämna mellanrum en myndighetspåkallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). I samband med detta inspekterar man samtliga till- och frånluftskanaler för att mäta luftflöden och kontrollera att självdragssystemet fungerar korrekt. För att vi skall slippa kostsamma ombesiktningar och framförallt säkra ett gott inomhusklimat ber vi Er att se till att hålla till- och frånluftskanaler fria. I det fall igentapetserade ventiler, köksfläktar kopplade till självdragssystemet eller dylikt påträffas skall detta åtgärdas snarast. Sker ingen rättelse har styrelsen rätt att ombesörja att bristerna åtgärdas på medlemmens bekostnad då alla ingrepp på ventilationssystemet strider mot föreningens stadgar

  I ett antal hushåll så sitter det en liten vit givare från Göteborg Energi. Denna får ni inte avlägsna då den skickar information om temperaturen i era lägenheter. I förlängningen kommer detta att leda till jämnare temperatur och lägre kostnader för föreningen.

  GDPR

  Vår GDPR policy: BRF Kärralund i Göteborg_Personuppgiftspolicy